Archive for July, 2005

Pauze

Saturday, July 2nd, 2005

Aangezien de zomer volledig is aangebroken en er alleen nikszeggend nieuws is, last Cadatel een pauze in. Er had over het opheffen van de NPS verteld kunnen worden, maar goede programma’s zullen altijd blijven bestaan. Daar is geen links-rechts discussie voor nodig. Er had over de F1 verteld kunnen worden, maar dat is de laatste […]